Get Adobe Flash player

Blogs TAG cloud

Community of PASS users

This is a place for parents and other educators interested in the use of the PASS (Parents As Successful teacherS) project materials with children aged 3-7.

Blog: PASS Materials

This is a blog about PASS materials and the ideas behind them.

No blog entry created yet.

PASSblog Archive

LLP EU


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.