Get Adobe Flash player

Blogs TAG cloud

Community of PASS users

This is a place for parents and other educators interested in the use of the PASS (Parents As Successful teacherS) project materials with children aged 3-7.

Blog: PASS Materials

This blog is dedicated to PASS materials and questions about using them.

No blog entry created yet.

PASSblog Archive

LLP EU


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.