Get Adobe Flash player

Blogs TAG cloud

Community of PASS users

This is a place for parents and other educators interested in the use of the PASS (Parents As Successful teacherS) project materials with children aged 3-7.
Theory

Theory

0 posts in this category

Here you can find posts dealing with theoretical questions related to PASS materials.

No blog entry created yet.

PASSblog Archive

LLP EU


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.