Achtergrond
Het aantal ouders in Europa dat tenminste één vreemde taal beheerst wordt steeds groter. Veel van deze ouders zijn echter terughoudend om hun kind zonder hulp van een professionele docent in contact te brengen met een vreemde taal. Dat is begrijpelijk, aangezien de meeste ouders niet zijn opgeleid tot docent of talen-expert.

Dit project heeft een aantal hulpmaterialen ontwikkeld, waarmee ouders de benodigde vaardigheden kunnen verwerven om hun kinderen naast de algemene ontwikkeling in contact te brengen met een vreemde taal. Om de materialen te gebruiken hoeven de ouders niet te beschikken over onderwijskennis of een taalkundige opleiding te hebben genoten. De hulpmiddelen zijn speciaal ontworpen om ouders te helpen om een groot aantal alledaagse situaties om te zetten in leermomenten. De ouders worden voorzien van instrumenten om het leren te integreren in alledaagse bezigheden met hun kinderen. Als gevolg hiervan kost het leren geen “extra tijd”.

Het ondersteunend materiaal zal voor acht talen worden ontwikkeld (Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Lets, Russisch en Nederlands), in vijf landen is getest en online gepubliceerd.

Het samenwerkingsverband voor het project bestaat uit negen instellingen uit zes EU-lidstaten: Letland, Nederland, Duitsland, het Verenigd KoninkrijkItaliё en Spanja. Daarnaast zijn er nog drie associatieve partners: de European Parents Association, het Ministerie van Onderwijs in Brandenburg en het Turkse Lifelong Learning Centre.

Doel
Het doel van het project is het stimuleren van vroeg taalonderwijs en familie-onderwijs door de ouders te voorzien van hulpmiddelen om hun 4- tot 7-jarige kinderen kennis te laten maken met een vreemde taal. Deze vorm van taalonderwijs maakt gebruik van alledaagse situaties bij de ontwikkeling van de creativiteit en het denkvermogen van de kinderen.

Materialen
Alle materialen zijn gratis te downloaden en af te drukken. Let op: later zijn er wellicht gedrukte versies beschikbaar. Kijs alstublieft naar de presentatie video's en lees onze blog om een beter idee te krijgen over het gebruik van PASS mterialen.

Het materiaal is onderverdeeld in 2 fasen:

  • Fase 0 helpt u de gewoonte op te bouwen om uw kind open vragen te stellen en een goede context te creëren om de doeltaal aan uw kind over te brengen indien u dit nog niet heeft bereikt.
  • Fase 1 maakt u bekend met een aantal taken die de taalvaardigheid en het denkvermogen van uw kind helpen te ontwikkelen. U zult in staat zijn deze taken in elke gezinssituatie toe te passen.

Na registratie krijgt u toegang tot al het materiaal in de download sectie. Nadat u het materiaal voor enige tijd gebruikt, deel uw ervaring door het invullen van het feedback formulier. Dit helpt ons bij het verbeteren van het materiaal en een betere ondersteuning aan u en uw kind te bieden.

Vereiste
Het enige vereiste is dat de ouder de doeltaal in zodanig mate beheerst, dat hij/zij in deze taal kan communiceren (Niveau B2 of hoger van de Common European Framework of Reference for Language.

 

LLP EU



Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.