Pamatojums
Eiropā arvien vairāk ir vecāku, kuri runā vismaz vienā svešvalodā. Vienlaikus, daudzi no šiem daudzvalodīgajiem vecākiem vilcinās iepazīstināt savus bērnus ar svešvalodu bez profesionāla pasniedzēja palīdzības. Tas ir viegli izskaidrojams ar to, ka vairākums vecāku nav nedz izglītoti pasniedzēji, nedz arī izglītoti valodas profesionāļi. Ņemot vērā pašreizējo izmaiņu tempu, daudziem vecākiem vienkārši trūkst laika, ko viņi varētu veltīt savam bērnam.

Šī projekta ietvaros tiek izstrādāts atbalsta materiālu komplekts, kas palīdzēs jums apgūt nepieciešamās prasmes, lai iepazīstinātu ar svešvalodu savus bērnus vecumā no 4 līdz 7 gadiem, vienlaicīgi veicinot viņu vispārējo attīstību. Tie būs noderīgi pat tad, ja “papildus” laiks mācībām nav pieejams. Materiālu izmantošanai jums nav nepieciešama nedz profesionāla pedagoģiskā, nedz arī lingvistiskā izglītība.

Atbalsta materiāli ir domāti, lai pārveidot ikdienas situācijas mācību situācijās. Tādā veidā vecāki tiek nodrošināti ar instrumentiem mācību integrēšanai reālās dzīves aktivitātēs, kurās viņi iesaista savus bērnus. Rezultātā “papildus” laiks mācībām nebūs nepieciešams.


Atbalsta materiāli tiek veidoti astoņās valodās (angļu, vācu, franču, itāļu, spaņu, latviešu, krievu un holandiešu), tiek izmēģināti piecās valstīs un ir pieejami šajā saitē.


Projekta konsorcijs sastāv no deviņām iestādēm no sešām ES dalībvalstīm: Latvija, Holande, Vacija, Apvienotās KaralistesItalija un Spānija. Tas iekļauj arī trīs asociatīvos partnerus: Eiropas Vecāku Asociāciju, Brandenburgas Izglītības Ministriju un Turcijas Mūžizglītības Centru.

Mērķis
Projekta mērķis ir viecināt Agrīno Valodu Izglītību un mācīšanos ģimenē, nodrošinot vecākus ar instrumentiem savu 4 līdz 7 gadu veco bērnu iepazīstināšanai ar svešvalodu. Valodu izglītība sekmē radošo un domāšanas prasmju attīstību, izmantojot ikdienas situācijas.

Materiāli

Visus materiālus var lejuplādēt un izdrukāt. Aicinām noskatīties ilustratīvos videosižetus un sekot līdzi ierakstiem mūsu blogā, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par PASS materiālu izmantošanu.

PASS materiāli ir iedalīti divās daļās:

  • 0. fāzes materiāli palīdzēs jums padarīt par tradīciju atvērto jautājumu uzdošanu jūsu bērnam. Tie noderēs arī konteksta veidošanai, lai sāktu izmantot svešvalodu saziņā ar jūsu bērnu, ja iepriekš to neesat jau darījis. 
  • 1.fāzes materiāli iepazīstinās jūs ar vairākiem uzdevumiem bērna valodas un domāšanas prasmju attīstīšanai. Jūs varēsiet izmantot šos uzdevumus jebkurā situācijā, kas ir tipiska jūsu ģimenei.

Pēc reģistrēšanās jums būs pieejami visi materiāli lejuplādes sadaļā. Kad būsiet kādu laiku materiālus lietojuši, lūdzu izsakiet savu viedokli par tiem, aizpildot atsauksmes formu. Tas palīdzēs mums uzlabot šos materiālus un piedāvāt labāku atbalstu jums un jūsu bērnam.

 

Prasības

Ir nepieciešams, lai vecāks zināmā mērā pārvaldītu svešvalodu (t.i., vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas Kopīgām Pamatnostādnēm Valodu Apguvei). 

LLP EU


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.