Get Adobe Flash player
PASS Praktische Resultaten

De PASS Conferentie is een afsluitende activiteit in het kader van het project “PASS: Parents As Successful teacherS” dat wordt ondersteund door de Europese Commissie (Lifelong Learning Programme, Grundtvig multilateral projects). Het project beoogt vroeg taalonderwijs en gezinsonderwijs te bevorderen door meertalige ouders te voorzien van de hulpmiddelen om tijdens alledaagse bezigheden een vreemde taal te introduceren aan hun 4 tot 6-jarige kind en tegelijkertijd diens creativiteit en denkvermogen te stimuleren en ontwikkelen.
De conferentie biedt de gelegenheid om de praktische materialen die door PASS zijn ontwikkeld te presenteren en de reeds behaalde resultaten te bespreken. Deelnemers kijgen een unieke kans om bekend te raken met de voorbeelden van 4 verschillende sets van hulpmiddelen voor ouders om in alledaagse context het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Lets of Nederlands aan hun 4 tot 6-jarige kinderen te introduceren.

Ga naar de PASS project-website om meer over het project te weten te komen, meer voorbeelden van de ontwikkelde materialen te vinden en u aan te sluiten bij de gemeenschap van ouders: www.ta-parents.eu
Volg onze PASS-gemeenschap van ouders op Facebook.

LLP EUDit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.