ASSOCIACIÓ CATALANA DE FORMACIÓ POLIVALENT APLICADA, BAOBAB 

Asociāciju Baobab 2001. gadā ir dibinājusi pieredzējušu profesionāļu mācību un pētniecības jomu komanda ar nodomu veicināt cilvēkresursu attīstības organizācijās sistēmas un stratēģijas. Mūsu mērķauditorija ir bērni un jaunieši, viņu vecāki, sociālās izslēgšanas riskam pakļautas sievietes, migranti, etniskās minoritātes, cilvēki ar īpašām vajadzībām un seniori. Turklāt, Baobab sniedz savus pakalpojumus trešā sektora organizācijām, asociācijām un bezpeļņas organizācijām, un sociālās ekonomikas kompānijām, kuras īsteno aktivitātes sociālās un darba integrācijas jomā sociālās izslēgšanas riska grupās.
Mūsu prioritāte ir piedāvāt atbalstu, mācības un padomus saviem lietotājiem. Mēs pētām viņu izglītības un mācību vajadzības, izvēlamies labākās iespējas un  uzlabojam mācību stratēģijas uz vajadzību izpētes, pilotprojektu, mācību darbības dizaina un rezultātu vadības un verifikācijas pamata.

Mājaslapa: www.abaobab.org
Kontakti: baobab{AT}associacio-baobab.org