Direzione Didattica Pinerolo IV Circolo

Izglītības institūcija ir skolu apgabals, kas iekļauj četras pirmsskolas skolas (3 līdz 5 gadus veciem skolēniem) un četras pamatskolas (6 līdz 10 gadus veciem skolēniem). Tas ir vietējā apgabala Svešvalodu Mācību centrs, kuru atzīst Itālijas Izglītības ministrija (tā iekļauj 20 skolu apgabalus); tas sagatavo skolotājus svešvalodu apguvei un pasniegšanai. Tā ir daļa no vietējā dažāda līmeņa skolu (no 3 līdz 19 gadus veciem skolēniem) tīkla, kas veicina skolotāju un vecāku apmācīšanu, seminārus un konferences. Tas ir viens no tīkla “Eiropa un Izglītība” Reģionālajiem Centriem, kura mērķis ir palīdzēt skolām attīstīt Eiropas dimensiju izglītībā.

Kontakti: silvanarampone{AT}libero.it   

University of Turin 

Mūsu akadēmiskā personāla funkcija pārsvarā ir nodarboties ar tādu jautājumu klāstu kā angļu valodas metodoloģija, skolotāju sagatavošana, valodu pedagoģija multikulturālos kontekstos, valodu apguve un pasniegšana ar jauniem instrumentiem un angļu valoda kā starptautiskā valoda. Turīnas Universitātes Austrumu Studiju departamenta starpdisciplināro pētījumu stratēģija sniedz izdevību izmantot plašu pieeju klāstu ar mērķi izpētīt šīsdienas angļu valodas statusu, sevišķi multietniskā izglītības vidē. Turklāt, pateicoties sakariem ar 2. Lionas Universitāti (Francija), mēs varam darboties arī starptautiskos pētnieciskos projektos. Arīdzan mums ir sakari ar skolu orientētām mācību iestādēm un izglītības izdevniecībām.